Smjestaj hotela

Uslovi otkazivanja rezervacija

PRAVILNIK O NAKNADI ŠTETE U HOTELU ''SEOS'' U SLUČAJU OTKAZIVNJA REZERVACIJA INDIVIDUALNE REZERVACIJE NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU OTKAZIVANJA REZERVACIJE, NEDOLASKA GOSTA ILI SKRAĆENJA BORAVKA Otkazivanje rezervacije bez naknade štete moguće je do 14 dana prije trenutka kada gost može da počne da koristi usluge smještaja u hotelu. Za rezervacije otkazane u roku kraćem od 14 dana hotel ima pravo naknade štete u iznosu od 50% rezervisane usluge. U slučaju nedolaska gosta u rezervisanu sobu hotel zadržava pravo naplate cijene pune rezervacije. U slučaju skraćenja boravka i najavom istog u roku kraćem od 14 dana, hotel zadržava pravo naplate 50% pune rezervacije na ime štete. GRUPNE REZERVACIJE – REZERVACIJA ZA VIŠE OD 10 OSOBA (GRUPA) NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU OTKAZIVANJA GRUPE Otkaz najavljene grupe od strane korisnika usluga mora biti dostavljen u pisanoj formi. Pod grupom se podrazumjeva deset i više osoba koje organizovano borave i koriste usluge. Naknada otkazivanja rezervacije se naplaćuje u iznosu 20% od cjelokupnog iznosa usluge. Korisnik usluga može otkazati najavljene potvrđene grupe minimum 28 dana prije najavljenog dolaska. Ukoliko se grupa otkaže u periodu kraćem od 28 dana, a dužem od 14 dana prije početka korištenja usluga, davalac usluga zadržava pravo da korisniku naplati na ime štete 50% iznosa rezervisane usluge. Ukoliko se grupa otkaže u periodu kraćem od 14 dana prije početka korištenja usluge hotel ima pravo izvršiti naplatu 80% iznosa cjelokupne rezervacije. Hadzici 01.09.2012. Direktor: Nermin Opankovic

Pages